Кириченко О. C. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ТЕХНОЛОГІЙ ЧЕТВЕРТОЇ ПРОМИСЛОВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», [S. l.], n. 4 (56), p. 185–192, 2019. DOI: 10.31732/2663-2209-2019-56-185-192. Disponível em: https://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/252. Acesso em: 3 сер. 2021.