Петрунько, О. (2022). ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(65), 164–175. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-164-175