Шаповал, О. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 219–225. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-219-225