Бобров, Є. (2020). СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ ДО ЕКОНОМІКИ ЦИКЛІЧНОГО ТИПУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 157–169. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-157-169