Daab, T. M. (2020). ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ МІЖ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОЇ ВІРОГІДНОСТІ ТА МЕТОДОМ МОМЕНТУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ГАММИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 142–156. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-142-156