Румик, І. (2020). КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (60), 47–56. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-47-56