Кириченко, О. С. (2018). Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави. Вчені записки Університету «КРОК», (49), 19–26. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-49-19-26