Гойло, Н. (2020). ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНОВАНОГО ПІДХОДУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (59), 38–45. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-38-45