Дмитренко, В. І. (2020). СТРУКТУРА ТА ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: БЕЗПЕКОВИЙ АСПЕКТ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 147–154. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-147-154