Шуневич, А. С. (2020). ФІСКАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 66–72. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-66-72