Цюцюпа, С. В. (2020). КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (57), 24–31. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-24-31