Дмитренко, В. І. (2019). ОРГАНІЗАЦІЯ КАДРОВОГО АУДИТУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ З ПОЗИЦІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 194–200. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-194-200