Панченко, В. А., & Панченко, О. П. (2019). УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВОГО СТАНУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 145–152. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-145-152