Шепелюк, В. А., & Юнацький, М. О. (2019). ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 80–84. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-80-84