Мошляк, І. О. (2019). ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ПОКРАЩЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 65–71. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-71