[1]
Петрунько, О. 2022. ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА УНІВЕРСИТЕТУ ЯК ЧИННИК ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Вчені записки Університету «КРОК». 1(65) (Бер 2022), 164–175. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-164-175.