[1]
Шаповал, О. 2020. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ. Вчені записки Університету «КРОК». 4 (60) (Груд 2020), 219–225. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-219-225.