[1]
Daab, T.M. 2020. ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ПРО ВАРТІСТЬ ЖИТТЯ ДЛЯ ПОРІВНЯННЯ МІЖ МЕТОДОМ МАКСИМАЛЬНОЇ ВІРОГІДНОСТІ ТА МЕТОДОМ МОМЕНТУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ ГАММИ. Вчені записки Університету «КРОК». 4 (60) (Груд 2020), 142–156. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-142-156.