[1]
Румик, І. 2020. КОНТРОЛІНГ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК». 4 (60) (Груд 2020), 47–56. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-47-56.