[1]
Цюцюпа, С.В. 2020. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА У РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ: ФОРМУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вчені записки Університету «КРОК». 1 (57) (Бер 2020), 24–31. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-24-31.