[1]
Шепелюк, В.А. і Юнацький, М.О. 2019. ДИСКОНТУВАННЯ ЯК ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ ВАРТІСНОЇ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ МСФЗ. Вчені записки Університету «КРОК». 2 (54) (Чер 2019), 80–84. DOI:https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-80-84.