СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ

Автор(и)

  • C. Є. Гребень ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-0432-9132

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-105-111

Ключові слова:

освіта, заклад вищої освіти, контингент студентів, джерела фінансування

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та джерел її фінансування. Проаналізовано розміри видатків зведеного бюджету України на вищу освіту та проведеного їх порівняння з загальною сумою видатків та розміром валового внутрішнього продукту. Проведено аналіз динаміки кількості закладів вищої освіти України, який показав їх зменшення як в цілому, так і за різними формами власності. Вивчено динаміку кількості студентів закладів вищої освіти України за формами навчання. Досліджено співвідношення між кількістю прийнятих на початковий цикл навчання та кількістю випущених студентів закладів вищої освіти в Україні, в тому числі й по закладів вищої освіти III - IV рівнів
акредитації. Систематизовано основні наслідки зменшення контингенту студентів для закладів вищої освіти, які призводять до зменшення кількості ставок для викладачів, зменшення обсягів фінансування та їх реорганізацію чи закриття. Досліджено основні джeрeла фiнaнcувaння вищoї ocвiти в цілому та у закладах вищої освіти III - IV рівнів акредитації. З‘ясовано, що співвідношення між бюджетним та комерційним фінансуванням змінилось у бік переважання державного фінансування здобуття освітніх послуг, що пов‘язано, з одного доку, зі зменшенням кількості вступників, а, з іншого – із зниженням платоспроможності населення та його здатності витрачати кошти на отримання освіти. Встановлено основні тенденції розвитку вищої
освіти в Україні, які полягають в зниженні частки бюджетного фінансування у співвідношенні з ВВП; зниженні кількості вступників до ЗВО, в тому числі й до ЗВО III - IV рівнів акредитації для здобуття вищої освіти; зменшенні кількості осіб, які ступають у порівнянні з тими, які випускаються; зниженні обсягів фінансування здобуття освіти не лише за рахунок коштів держави, а й за рахунок юридичних та фізичних осіб тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

C. Є. Гребень, ПрАТ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

аспірант

Посилання

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. №2145-19 (поточна редакція). Відомості Верховної Ради України. – 20176. – № 38-39. Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. (дата звернення: 24.02.2018).

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 24.02.2018).

Інформація щодо фінансування освіти і науки в Україні [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zet.in.ua/statistika-2/byudzhet/informaciyashhodo-finansuvannya-osviti-i-naukivukra%D1%97ni/ (дата звернення: 24.02.2018).

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Гребень C. Є. (2019). СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ФІНАНСУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 105–111. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-105-111

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання