ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ КОМБАТАНТІВ

Автор(и)

  • Г.В. Абаніна ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • В.М. Корецький ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-157-164

Ключові слова:

життєва перспектива, самовизначення, життєвий план, життєві цілі, майбутнє, досвід, ціннісні орієнтації, реалізація

Анотація

Епоха соціальних змін, криз і війни, складні умови суспільного життя вимагають від людини вибору правильної життєвої лінії, що сприяє збереженню цілісності внутрішнього світу і досягненню самореалізації в майбутньому. Особливого значення при побудові життєвого шляху набуває феномен “життєвих перспектив особистості”. Дослідження уявлень про життєві перспективи стають особливо важливими при зверненні до ситуації сприйняття майбутнього, передбачення майбутніх подій, постановки цілей і вибору шляхів їх досягнення. Такі дослідження детермінують побудову життєвих планів у контексті організації діяльності та поведінки людини в сьогоденні. В статті відображено результати теоретичного дослідження основ життєвої перспективи комбатантів. В ході дослідження було поставлено такі дослідницькі завдання: теоретично визначити та охарактеризувати життєву перспективу комбатантів; проаналізувати зміст та специфіку оцінки життєвої перспективи особистості; узагальнити підходи з проблеми вивчення життєвої перспективи особистості. Метою статті є визначення, характеристика, дослідження, аналіз та узагальнення особливостей життєвої перспективи комбатантів. Проаналізовано зміст та специфіка оцінки життєвої перспективи особистості. Узагальнено підходи з проблеми вивчення життєвої перспективи особистості. Поняття життєвої перспективи розглядається як цілісна картина майбутнього, що знаходиться у взаємозв’язку програмованих і очікуваних подій, від яких залежить соціальна цінність і сенс життя особистості. Описано вибудовану людиною життєву перспективу за допомогою низки характеристик. Окреслено парадигму життєвого шляху особистості. Визначено структурні компоненти, які забезпечують реалізацію життєвої перспективи, а саме: життєві цілі; плани; програми; набутий життєвий досвід особистості; ціннісні орієнтації особистості.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г.В. Абаніна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.психол.н., доцент кафедри психології

В.М. Корецький, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

магістрант

Посилання

Абаніна Г. В. Використання наративних практик для подолання наслідків психотравмуючих ситуацій. Особистість в умовах кризових викликів сучасності. Матеріали методологічного семінару НАПН України (24 березня 2016 року) / За ред. академіка НАПН України С.Д. Максименка. Київ, 2016. С. 427–433.

Абульханова-Славская К. А. Жизненные перспективы личности. Психология личности и образ жизни / под ред. Е.В. Шороховой. Москва : Наука, 1987. 259 с.

Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности. Київ : Наукова думка, 1988. 207 c.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року / п. 1 ст. 43 1-го Додаткового протоколу. 1977.

Ненчук О. Життєва перспектива особистості: аналіз соціологічних парадигм. Психологія і суспільство. 2011. № 1. С. 96-103.

Караяни А. Г., Сыромятников И. В. Прикладная военная психология. СПб.: “Питер”, 2006. 480 с.

Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України : Наказ Міністерства оборони України від 23.03.2017 р. №164 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони України № 514 від 10.10.2018 року).

Павленко О. В. Життєві перспективи особистості, що знаходиться в умовах АТО. Психологічний часопис. 2019. №2. Вип. 22. С. 184–196.

Павленко О. В. Time orientation of personality provided under the conditions of ATO. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія психологія. 2018. Вип. 65. С. 30–35.

Підручна І. Б. Психологічний аналіз категорії життєвої перспективи особистості. Психологічні перспективи. 2011. Випуск 18. С. 204-212.

Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості. К.: Марич, 2009. 232 с.

Downloads

Опубліковано

2022-06-20

Як цитувати

Абаніна, Г., & Корецький, В. (2022). ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ КОМБАТАНТІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(66), 157–164. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-157-164

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія