ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ

Автор(и)

  • Д.К. Ткач ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-22-32

Ключові слова:

українська електроенергетика, АЕС, ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, ВДЕ, компанії із розподілу електроенергії (обленерго), електричні мережі, конкурентна боротьба

Анотація

У статті аналізується сучасний стан та перспективи подальшого розвитку конкурентних переваг української електроенергетики. Відслідковано історичний шлях розвитку конкуренції у електроенергетичній сфері економіки України, ця галузь поступово із здійсненням ринкових реформ в державі перетворювалася із державно - монопольної в суперництво великих господарських об'єднань, комплексів, компаній. Метою статті є розкриття основних факторів та тенденцій, які впливають на сучасний стан та перспективи подальшого розвитку конкурентних переваг української електроенергетики. Внутрішній електроенергетичний  ринок України складається із генеруючих компаній до складу яких входять АЕС,ТЕЦ, ТЕС, ГЕС, ВДЕ, а також компанії із розподілу електроенергії (обленерго) та  електричних мереж. У всіх цих видах  виробників електроенергії, за винятком атомних електростанцій, присутній приватний капітал, а значить і конкурентна боротьба. Те ж саме відбувається з обленерго та електромережами. Проаналізовано  законодавчі принципи державної політики на ринку електричної енергії. Підкреслено, що конкуренція практично відсутня а атомній енергетиці. Тут державі належить 100 % власності, а саме  у державному підприємстві «НАЕК  «Енергоатом»». Єдина сфера де   присутня конкуренція це закупка ядерного палива. До недавнього часу тут був монополіст – Росія. У кінці  вересня 2020 року американсько - японський виробник ядерного палива Westinghouse і український НАЕК «Енергоатом» підписали угоду, якою передбачено поставка ТВЕЛів західного виробництва. Як результат відповідно до фінплану у 2020 році державне підприємство «НАЕК замість наміченого доходу у сумі 1,6 млрд. грн. отримала, чисті збитки 4,8 млрд. грн. Звертається увага на те, що згідно Закону «Про ринок електричної енергії», з 1 липня 2019 року безперешкодний у плані   конкуренції ринок мав розпочати свою роботу  для усіх без винятку генеруючих компаній. У той же час втручання держави в діяльність  «Енергоатому» призвели до чистих збитків компанії у 2019 році у розмірі 4,8 млрд. грн. Далі аналізується ситуація, яка склалася на ринку теплової електроенергетики.  Тут монополістом є «Донбаська паливно-енергетична компанія  Енерго», яка генерує четверту частину електричної енергії  України публічне акціонерне товариство «Центренерго», яке знаходиться під контролем держави. На цьому ринку представлена також публічне акціонерне товариство «Донбасенерго». Та досліджуються причини, які через конкурентну боротьбу викликали значну кризу на ринку теплової електрогенерації. Досліджується  конкурентна боротьба в гідроенергетиці, на підприємствах  відновлювальних джерелах енергій, обленерго та електричних мережах.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Д.К. Ткач, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Про засади функціонування ринку електричної енергії України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.781).

Основна місія дп наек «енергоатом» – безпечне виробництво електроенергії. URL : https://www.energoatom.com.ua/ua/about-6/misia-7

Рівненську АЕС переводять із російського палива на західне. Далі – власне виробництво? URL : https://www.radiosvoboda.org/a/aes-i-zaxidne-palyvo/30867085.html

Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 N 2019-VIII. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/TM056524.html

У 2020 році ДП «НАЕК «Енергоатом» зазнала чистих збитків на суму 4,8 млрд грн. URL : https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3206022-energoatom-zaversiv-minulij-rik-iz-cistim-zbitkom-48-milarda-statewatch.html

Традиційна теплоелектрогенерація. URL : https://energyx.com.ua/2020/01/02/

Історія компанії. URL : https://uhe.gov.ua/pro_kompaniyu/istoriya_kompaniyi

Andritz, 2019.Ukraine - Big plans for Hydro. URL : https://www.andritz.com/hydro-en/hydronews/hneurope/uk.

Про ринок електричної енергії : Закон України від 13.04.2017 №2019-VIII.Чинний зі змінами. URL : https://kodeksy.com.ua/pro_rinok_elektrichnoyi_energiyi.htm

Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії : Постанова Кабміну № 483 від 05.06.2019. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/483-2019-%D0%BF#Text

Орієнтири розвитку альтернативної енергетики України до 2030 р. URL : https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r

«Зелена» енергія: сонце, вітер, біомаса. Законодавчі ініціативи й стан розвитку на початку 2019 року. URL : https://ecolog-ua.com/articles/zelena-energiya-sonce-viter-biomasa-zakonodavchi-iniciatyvy-y-stan-rozvytku-na-pochatku.

Велика приватизація обленерго. За яку команду грає Фонд держмайна? URL : https://dzvin.media/news/velyka-pryvatyzacziya-oblenergo-za-yaku-komandu-graye-fond-derzhmajna/

Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва : Постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. № 1130. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF#Text.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Ткач, Д. (2021). ОЦІНКА КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 22–32. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-22-32

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини