ЗМІНИ В РАМКОВИХ УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНОГО БЕНЧМАРКІНГУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-135-142

Ключові слова:

конкурентний бенчмаркінг, економічна безпека, заклади вищої освіти (ЗВО), забезпечення економічної безпеки (ЗЕБ), якість освіти, конкурентоспроможність

Анотація

Посилення конкуренції в галузі вищої освіти у глобальному просторі вимагає від держави розробки низки управлінських рішень, які забезпечать сталий економічний розвиток та прибутковість приватним економічним агентам та нададуть їм можливість оцінювати і поліпшувати власну економічну безпеку. В статті розглянуто умови, які впливають на забезпечення економічної безпеки приватних ЗВО та обґрунтовано необхідність змін у рамкових умовах використання конкурентного бенчмаркінгу закладами вищої освіти приватної форми власності як суб’єктів господарської діяльності. Успіхи при застосуванні університетського конкурентного бенчмаркінгу обумовлені тим, що він будується не на простому ранжируванні, а на вивченні послідовності дій при поліпшенні того чи іншого показника. На основі аналізу процесів забезпечення економічної безпеки приватних ЗВО показано, що в реаліях сьогодення особлива складність забезпечення економічної безпеки приватних ЗВО полягає у  відсутності обміну інформацією між закладами освіти. Недоступність та закритість інформації  заважає приватним закладам освіти при розробці плану дій прорахувати перспективу розвитку закладів та періодично порівнювати  їх діяльність із діяльністю ЗВО-лідерів.  Запропоновано використання державних платформ із університетського конкурентного бенчмаркінгу, що надасть можливість приватним ЗВО реалізовувати безперервне вдосконалення освітніх процесів. Державні платформи відображають природний хід розвитку  відносин між ЗВО і являють собою соціальні відносини, які припускають спільну діяльність та обопільне зусилля приватних ЗВО та державних органів, об'єднаних спільними інтересами. Узагальнено та уточнено організаційно-економічні форми університетського конкурентного бенчмаркінгу та запропоновано інструменти університетської конкурентно-бенчмаркінгової менеджмент-технології. Враховуючи принципи менеджменту якості, у процесі аналізу стану організаційно-управлінської діяльності визначено основні завдання держави з метою формування сприятливого економіко-правового середовища для ведення приватної освітньої діяльності.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. В. Маринович, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Денисенко М. П., Бреус С. В., Грищенко І. А. Конкурентоспроможність української вищої освіти в європейському просторі та можливості доступу до неї соціально незахищених верств населення. Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України. 2014. С. 104.

Фініков Т. В., Терещук В. І. Локальні системи управління якістю: світовий досвід та українські практики побудови : навчальний посібник. Київ : Таксон, 2018. 316 с.

Kasych A., Breus S., Khaustova Y. The Economic Security of Higher Educational Institutions from the Perspective of International Competition . Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol.4 (No. 5).

World Development Indicators. World Data Bank. URL : http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators.

KI and KEI Indexes. The World Bank. URL: http://go.worldbank.org/SDDP3I1T40.

The Human Capital Report. 2015. URL: http://weforum.org/reports/human-capital-report-2015

Effective Innovation Policies for Development. The Global Innovation Index. 2015. URL : http://www.globalinnovationindex.org/content/page/Gll-Home.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Education Sector Risk assessment : Asian Development Bank. Guidance Note. 2010. 29 p.

Стратегія реформування вищої освіти в Україні до 2020 року (проект). Концептуальна записка. URL : http://tnpu.edu.ua/EKTS/strate2014.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Маринович, В. В. (2019). ЗМІНИ В РАМКОВИХ УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОНКУРЕНТНОГО БЕНЧМАРКІНГУ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 135–142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-135-142

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність