СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-64-73

Ключові слова:

стратегія, фінансування, фінансова підтримка, субсидія, модель, сільськогосподарське виробництво, продовольство

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальних питань фінансового забезпечення діяльності підприємств аграрного сектору України. Здійснено теоретичний аналіз підходів до фінансування у продовольчому підкомплексі. Досліджено стан державної пітримки агровиробників. Обґрунтовано доцільність поступового переходу від прямого субсидування до загальної підтримки сільськогосподарських підприємств та фермерів. Використано системний метод для дослідження наукових підходів щодо фінансової підтримки аграрного виробництва на основі комплексного аналізу його структурних елементів. Значна увага приділена аналізу сучасного стану фінансування різних категорій виробників. За допомогою методу системного аналізу оцінено теоретично-методологічні підходи до розуміння сутності фінансового забезпечення сільськогосподарського виробництва. Виявлено особливості у трактуванні різними вченими суті та стратегіїї фінансування аграрного сектору. Проаналізовано структуру джерел фінансового забезпечення АПК за рахунок коштів загального і спеціального фондів державного бюджету. Досліджено виконання програм підтримки сільськогосподарників. Розкрито роль та значення фінансового забезпечення та визначено його вплив на економіку. Запропоновано напрями вдосконалення існуючих наукових положень щодо визначення стратегічної моделі фінансування АПК на основі комплексного аналізу різних варіантів. Досліджено та розкрито суперечності і відмінності сучасних наукових підходів до трактування напрямів фінансової підтримки агровиробників. На основі цього запропонований власний підхід до формування стратегічної моделі фінансування АПК, який базується на поступовому переході від прямого субсидування до загального фінансування з використанням програм пільгового кредитування та підтримки наукових досліджень. На підставі запропонованої стратегії фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору розроблені практичні рекомендації, які є науковою базою для вдосконалення взаємодії її елементів. Використання пропозицій державними органами та науковими установами дозволить забезпечити необхідну підтримку агровиробникам, підвищити ефективність та конкурентоздатність власного виробництва, рівень продовольчої та економічної безпеки країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. І. Румик, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів

Посилання

Маслак Н., Маслак О. Фінансове забезпечення сільськогосподарських підприємств. 2016. URL: https://propozitsiya.com/ua/finansove-zabezpechennya-silskogospodarskih-pidpriiemstv.

Гудзь О. Джерела формування фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств. Облік і фінанси АПК. 2007. № 3-5. С. 100-105.

Стецюк П. Механізми та інструменти фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. 2015. Вип. 162. С. 40-48.

Худолій Л. Методи та інструменти фінансового забезпечення аграрного бізнесу України. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. 2014. № 200. С. 9-14.

Ayaz, S. and Z. Hussain. Impact of Institutional Credit on Production Efficiency of Farming Sector: A case Study of Faisalabad. Pakistan Economic and Social Review. 2011. Vol.49. No. 2. Р. 149-162.

Bergevin, P. & Poschmann, F. Reining in the Risks: Rethinking the Role of Crown Financial Corporations in Canada. SSRN Electronic Journal. 2013. doi:10.2139/ssrn.2286869

Dong F., Jing Lu and A.M. Featherstone. Effects of Credit Constraints on Productivity and Rural Household Income in China. A working paper presented at Center for Agricultural and Rural Development (CARD), Iowa State University. 2010.

Duy, V.Q. The Role of Access to Credit in Rice Production Efficiency of Rural Households in the Mekong Delta. CAS Discussion paper. 2012. No 84.

Johnston, W.E. & Frengley, G.A. (n.d.). The Deregulation of New Zealand Agriculture: Market Intervention (1964-84) and Free Market Readjustment (1984-90). Western Journal of Agricultural Economics, 16 (1). Р. 132-143.

Smith, Vincent H.; Glauber, Joseph W.; Goodwin, B., Glauber, & Joseph. Time to reform the US federal agricultural insurance program. American Enterprise Institute (AEI). 2017.

Поляруш І.М. Стан фінансування аграрних підприємств України у 2018 році. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/96.pdf.

Кисіль М. І. У 2018 році динаміка капітальних інвестицій в аграрний сектор економіки держави помітно уповільнилася. URL: http://naas.gov.ua/news/?ELEMENT_ID=4992.

Финансы и сельское хозяйство. URL: https://www.worldbank.org/en/topic/financialsector/brief/agriculture-finance.

Радченко О. Д. АгроБюджет-2018: реальна чи декларативна підтримка? URL: https://www.growhow.in.ua/agrobyudzhet-2018-realna-chy-deklaratyvna-pidtrymka/.

Соколов М. О., Сухоставець А. І. Аналіз діяльності підприємств аграрної сфери та їх фінансове забезпечення. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 41. С. 131-135.

Валовий внутрішній продукт у 2010-2018 рр. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/gdp2010-2018.pdf.

Частка сільського господарства у ВВП України за 2018 рік склала 360 млрд. гривень. URL: https://www.growhow.in.ua/chastka-sil-s-koho-hospodarstva-u-vvp-ukrainy-za-2018-rik-sklala-360-mlrd-hrn/.

Стан фінансування АПК у 2019 році. URL: https://uteka.ua/ua/publication/news-14-delovye-novosti-36-sostoyanie-finansirovaniya-apk-v-2019-godu.

Бюджет 2020 передбачає фінансування аграріїв за сімома напрямами. URL: https://agropolit.com/news/14077-byudjet-2020-peredbachaye-finansuvannya-agrariyiv-za-simoma-napryamkami-minregionrozvitku.

Державна підтримка сільського господарства: урядові програми. URL: https://bcrda.gov.ua/pidtrimka-agrariiv-15-52-14-27-03-2018/.

For distribution_NZL. URL: http://stats.oecd.org/wbos/fileview2.aspx?IDFile=ed4d4fc8-7e74-4056-893a-ff4aeb130763.

The Netherlands is the second-largest agricultural exporter after US. URL: https://www.dutchnews.nl/news/2018/01/the-netherlands-is-the-second-largest-agricultural-exporter-after-us/.

Downloads

Опубліковано

2019-12-22

Як цитувати

Румик, І. І. (2019). СТРАТЕГІЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (56), 64–73. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-56-64-73

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування