ФІНАНСОВІ ЗАПОБІЖНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-210-215

Ключові слова:

економічна безпека, аграрне підприємство, економічна стійкість, фінансові ресурси, фінансові запобіжники

Анотація

Економічна безпека АПК – це система взаємовідносин між учасниками чотирьох сфер аграрних відносин, яка повинна забезпечувати активні відтворювальні процеси в аграрному виробництві та прийнятну рентабельність аграрної діяльності, знижувати ризики ведення аграрного бізнесу і гарантувати продовольчу безпеку регіону і країни в цілому як складову в забезпеченні національної безпеки держави. В умовах інтеграції агарного сектору економіки України в європейський економічний простір першочергового значення набувають дослідження напрямів забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств. Це обумовлено необхідністю адаптації їх фінансової діяльності до посилення конкурентної боротьби на продовольчому ринку в умовах ускладненого (у порівнянні із європейськими виробниками) доступу до зовнішніх ресурсів. Важливою складовою системи економічної безпеки аграрних підприємств України залишається фінансова. Задля забезпечення власної фінансової безпеки мають акцентувати свою увагу на більш доступних для них заходах самозабезпечення фінансовими ресурсами. З наведеного вище переліку інструментів подолання сезонного дисбалансу фінансових ресурсів сільськогосподарських виробників до заходів самозабезпечення фінансовими ресурсами можна віднести перші чотири інструменти, у той час, як наступні три за своєю сутністю є різними варіантами залучення зовнішніх джерел фінансування. Економічна стійкість та безпека сільськогосподарських підприємств є взаємопов’язаними та взаємообумовлюючими характеристиками їх діяльності. Це пояснюється тим фактом, що безпека підприємств є одним з детермінантів їх економічної стійкості, тоді як стійкість функціонування відображає рівень розвитку їх потенціалу, що є основою для формування та зміцнення економічної стійкості. Саме тому підґрунтям для ефективного функціонування та розвитку підприємств є одночасне формування обох вищезазначених характеристик. Однак, наявність ряду невирішених проблем, зокрема виснаженість ресурсного потенціалу та брак підтримки потребують напрацювання запобіжників економічної безпеки підприємств АПК.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Р. В. Марков, Національний інститут стратегічних досліджень

к.е.н., докторант

Посилання

Козловський С. В., Шаульська Л. В., Козловський В. О., Мазур Г. Ф., Жураківський Є. С. Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій : монографія. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 254 с.

Власюк О. С. Теорія і практика економічної безпеки в системі науки про економіку : метод. рекомендації. Київ, 2008. 48 с.

Лучик М. В. Методико методологічні підходи до забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Економічні науки. Cерія «Облік і фінанси». 2013. Вип. 10 (3). С. 455-463.

Курган В. П. Економіка аграрних підприємств : навч. посібник. Суми : ВТД "Університетська книга", 2008. 270 с.

Жураківський Є. С. Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки аграрної галузі в умовах інституційних трансформацій. Агросвіт. 2015. №12. С. 63-70.

Доповідь «Про соціально-економічне становище України за січень – листопад 2019 року». URL : http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/dop/dop_112019.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Марков, Р. В. (2019). ФІНАНСОВІ ЗАПОБІЖНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 210–215. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-210-215

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності