КЛАСИФІКАЦІЯ АКТУАЛЬНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Н. М. Літвін Університет «КРОК»
  • Г. Б. Ciчиокно Університет «КРОК» https://orcid.org/0000-0002-1368-5200

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-171-180

Ключові слова:

економічна безпека держави, система економічної безпеки, загроза, агресія, глобалізація, модель, класифікація

Анотація

У сучасних кризових умовах функціонування економіки України, значної її тінізації, корумпованості влади, надмірної боргової залежності держави, низької інноваційної й інвестиційної активності та негативних демографічних тенденцій, виникла невідповідність між існуючою системою економічної безпеки й її механізмом протидії загрозам, деструктивним чинникам небезпеки та існуючими загрозами, і новими, специфічними, які породжені глобалізованим середовищем і зовнішньою агресією. Постало питання про створення нових моделей національної економічної безпеки, що були б ефективними для вирішення завдань захисту від модифікованих традиційних і нових, специфічних загроз. Незважаючи на значні напрацювання теорії економічної безпеки, залишається невирішеною проблема вчасного виявлення, ідентифікації та нейтралізації загроз економічній безпеці держави, зокрема в зв’язку з відсутністю єдиного підходу до їх класифікації та систематизації, перш за все, стосовно модифікованих традиційних і нових, специфічних загроз. Ефективність і результативність вирішення завдань захисту від традиційних і нових загроз обумовлена, перш за все, правильністю їх систематизації й класифікації. У статті здійснено узагальнення наявних в науковій літературі підходів до класифікації загроз економічній безпеці держави та систематизація й класифікація цих загроз в системі економічної безпеки держави, з урахуванням тенденцій сучасного кризового стану економіки України. Стратегією національної безпеки України, яка затверджена Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 визначені, серед іншого, основні актуальні загрози національній безпеці України в економічній сфері. Але така, згідно із законодавством, класифікація загроз економічній безпеці надається тільки в рамках національної безпеки і не враховує, в цілому, всі складові економічної безпеки держави. У той же час, в науковій літературі пропонується достатня кількість різних критеріїв їх класифікації. Здійснивши їх узагальнення можливо надати класифікацію актуальних загроз економічній безпеці держави за багатьма критеріями. Така багатокритеріальна класифікація дає можливість комплексно оцінити різноманітність загроз, масштаби їх прояву та джерела їх виникнення, для прийняття управлінських рішень упередженого впливу на них, а не лише тільки на подолання наслідків прояву цих загроз. Процес виникнення загроз є комплексним і складним. Він відбувається під впливом певних факторів, явищ і подій, що виступають каталізаторами цих загроз у певних умовах, які постійно й динамічно змінюються в зовнішньому та внутрішньому середовищі. При цьому, кожна загроза має свої особливі, як передумови виникнення, так і характер прояву та ступінь впливу на показники економічної безпеки держави. Надана класифікація актуальних загроз економічній безпеці держави, що враховує, як традиційні, відомі загрози, так і нові, специфічні, може бути використана при їх ідентифікації, класифікації, визначенні причинно-наслідкових зв’язків, послідовності та джерел виникнення, оцінки масштабів їх прояву при плануванні й здійсненні комплексу заходів щодо забезпечення економічної безпеки держави та відповідно при створенні новітніх ефективних моделей національної економічної безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Н. М. Літвін, Університет «КРОК»

к.е.н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (навчальна робота)

Г. Б. Ciчиокно, Університет «КРОК»

аспірант

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws.

Стратегія національної безпеки України : Указ Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015 URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Мінекономрозвитку України від 29.10.2013 р. № 1277. URL : доступу : http://me.kmu.gov.ua/.

Варналій З. С., Буркальцева Д. Д., Саєнко О. С. Економічна безпека України : проблеми та пріоритети зміцнення : монографія. Київ : Знання України, 2011. 299 с.

Дудка Ю. П. Стратегія подолання ризиків та загроз економічній безпеці України в глобалізованій економіці. Економіка та держава. 2009. № 3. С. 23-27.

Захаров О. І. Глобалізація та ії вплив на економічну безпеку. Вчені записки університету «КРОК», 2016. № 43. С. 80- 88.

Коломієць І. Ф., Пабат О. В. Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект. Економіка. 2011. № 1. С. 7-12.

Комеліна О. В., Онищенко С. В., Матковський А. В. Економічна безпека держави: оцінювання та стратегічні орієнтири забезпечення : монографія. Полтава : ПолтНТУ, 2013. 202 с.

Макарчук І. М. Оцінка сучасного стану та актуальні загрози економічній безпеці в Україні. Економічний аналіз. 2015. Т. 21. №. 1. С. 83-89.

Мартиненко В. В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації. Економічний часопис - ХХІ. 2011. № 7-8. С. 40-43.

Пастернак-Таранушенко Г. А. Філософські засади забезпечення економічної безпеки держави. URL : http://www.niisp.gov.ua/vydanna.

Петрушевська В. В. Економічна безпека держави: зміст і класифікація загроз. Ефективність державного управління. 2012. Вип. 32. С. 441-448.

Рокоча В. В. Трансформація системи національної економічної безпеки в умовах глобалізації світової економіки. Економічна безпека, 2014. № 10. С. 71−78.

Сухоруков А. І. Синергетичний механізм формування системи економічної безпеки держави. Економічний часопис – ХХІ. Економічна безпека. 2014. № 1-2 (1). С. 19-22.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Літвін, Н. М., & Ciчиокно Г. Б. (2019). КЛАСИФІКАЦІЯ АКТУАЛЬНИХ ЗАГРОЗ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ КРИЗОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 171–180. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-171-180

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності