СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Т. Ф. Штець Львівський торговельно-економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-84-89

Ключові слова:

сектор цифрової економіки, світовий досвід, механізм розвитку, державне регулювання, процеси цифровізації

Анотація

Дослідження світового досвіду державного регулювання розвитку сектору цифрової економіки дає можливість зазначити, що держава виступає основним ініціатором та рушійною силою впровадження процесів цифровізації, оскільки їх системність та глобальність передбачає інтегрування у всі сфери не тільки економічного а й суспільного життя і відповідно потребує формування та впровадження цілеспрямованої  державної стратегії цифровізації країни а саме комплексу механізмів державного регулювання. Метою статті є вивчення світового досвіду впровадження механізмів державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки. У статті доведено, що досвід розвинених країн засвідчує важливість та пріоритетність впровадження державного регулювання розвитку сектору цифрових технологій за такими провідними стратегічними напрямками: створення передумов для кращого доступу до світових технологій; створення інституційних рамок, що гарантували  б рівні умови доступу та діяльності на цифровому ринку; та впровадження дій спрямованих на зростання цифрової економіки і забезпечення ефективного, соціально-економічного розвитку. Визначено, що досягнення цих стратегічних завдань забезпечується у світі за допомогою реалізації провідних механізмів: інституційно-правовий механізм, що формує інституційно-правові засади, створює правові рамки впровадження цифровізації економіки; економічний механізм спрямований на економічне стимулювання процесів цифровізації; організаційний механізм дія якого забезпечує впровадження м’якого стимулюючого регулювання та державного адміністрування процесів цифровізації, створює умови для вільного розвитку цифрового ринку; та соціально психологічний механізм, що має важливу роль у впровадженні процесів цифровізації, оскільки спрямований на масове впровадження навичок та цифрових знань та формує соціальне, ринкове середовище розвитку цифрової економіки, а результатом дії зазначених механізмів є розбудова цифрової економіки та цифровізація суспільно-економічного життя країн.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т. Ф. Штець, Львівський торговельно-економічний університет

аспірант

Посилання

Яненкова І. Г. Цифрова трансформація промисловості України; ключові акценти. Проблеми економіки. 2017. № 4. 179-184 с.

Корнєєва Ю. В. Роль держави у сприянні інвестиціям у розвиток цифрової економіки. Економіка прогнозування. 2018. № 1. 120-134 с.

Жукова Л. М. Цифрова економіка як об’єкт державного регулювання. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2017. № 5 (11). 7-11 с.

World Investment Report 2017: Investment and digital economy / UNKTAD.2017. URL: https:// unctad.org / en./ publicationslibrary / wier2017_en / pdf

Васильців Т. Фінансово-економічні інструменти стимулювання розвитку ІТ-сфери України. Міжнародний науковий журнал "Економічний дискурс". 2017. Вип. 4, 128-136 с.

Digital Economy and Society Index 2017. URL: https: // ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.

Данченко О. Україні варто взяти за озброєння довід Британії щодо впровадження цифрової економіки. URL: https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2017-02-01/danchenko/85328

Ляшенко В. І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. НАН України, Інститут економіки промисловості. Київ, 2017. 252 с.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Штець, Т. Ф. (2019). СВІТОВИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СЕКТОРА ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 84–89. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-84-89

Номер

Розділ

Розділ 5. Економіка та управління державою і суб'єктами господарювання