ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-51-56

Ключові слова:

бухгалтерський облік, корпоративні права, облік корпоративних прав, підприємство, фінансова звітність, фінансова інформація, удоско¬налення фінансової звітності

Анотація

Важливим засобом для урегулювання господарських конфліктів, які нерідко виникають в усіх сферах суспільно-економічного життя, є інформація. Її значення суттєво зростає в умовах фінансовоекономічної нестабільності, динамізму вітчизняного суспільства. Інформаційне забезпечення процесів управління як на мікро-, так і на макрорівнях великою мірою формується завдяки фінансовій звітності, яка є загальнодоступним джерелом даних про діяльність господарюючих суб’єктів. На основі її аналізу користувачі отримують відомості про результати минулих господарських операцій підприємства, його поточний фінансово-майновий стан й перспективи продовження діяльності у майбутньому. Ретельне вивчення фінансової звітності дає змогу зробити висновки про ефективність розміщення й концентрацію капіталу у певній сфері економічних відносин на договірних умовах, оцінювати потенціал зростання віддачі від його подальшого використання у господарському обігу. Це впливає на прийняття рішень з орієнтацією на досягнення стратегічних цілей. У статті досліджено питання економіко-правової сутності корпоративних прав. Визначено  трактування поняття корпоративного права в законодавстві України. Надана класифікація корпоративних прав за об’єктом відображення в бухгалтерському обліку. Надана класифікація дозволить різним користувачам однаково розуміти зміст управлінську інформацію щодо корпоративних прав. Розглянути особливості відображенні корпоративних прав в бухгалтерському обліку. У статті проаналізовано роль фінансової звітності як джерела інформації господарської діяльність підприємства. Проаналізовані основні дефініції фінансової звітності. В роботі здійснено дослідження питань формування інформації щодо корпоративних прав у звітності підприємства . Проведено аналіз вимог акціонерів до фінансової звітності. Встановлено проблему задоволення інформаційних потреб акціонерів, на основі чого визначено склад необхідної інформації та можливість її формування за допомогою бухгалтерського облік. Запропоновано підхід до формування інформації щодо корпоративних прав акціонерів у  фінансової звітності підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. А. Шепелюк, Університет «КРОК»

к.е.н., доцент, доцент кафедри національної економіки та фінансів

Посилання

Господарський кодекс України : редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

одатковий кодекс України : редакція від 01.07.2019, підстава - 2628-VIII. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Про акціонерні товариства : Закон України вiд 18.01.2013 № 514-VI. URL : http://zakon.rada.gov.ua/

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 № 73. URL : https://zakon.help/law/73/.

Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 «Подання фінансової звітності» від 01.01.2012. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Шепелюк, В. А. (2019). ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 51–56. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-51-56

Номер

Розділ

Розділ 4. Облік, аудит та оподаткування