ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ: КОНТЕКСТ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • І. В. Терон Інститут демографії та соціальних досліджень ім .М. В. Птухи НАН України https://orcid.org/0000-0002-2492-2515

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-170-175

Ключові слова:

соціальний капітал, ринок праці, стабільність розвитку, динаміка розвитку, економічна безпека

Анотація

Стаття присвячена дослідженню сутності впливу соціального капіталу на стабільність розвитку ринку праці поселень та економічну безпеку держави. Визначено, що соціальний капітал є важливим невикористаним резервом забезпечення стабільного розвитку ринку праці, високих стандартів якості трудового життя. та соціальної напруженості в країні. Сформульовано визначення соціального капіталу та його структурні аспекти, які формують основу для виконання їхніх конкретних практичних функцій у контексті подолання загроз національній економічній безпеці. Викладено методичну схему дослідження впливу соціального капіталу на функціонування ринку праці та динаміку його розвитку. Визначено аспекти наукового аналізу соціально-трудових ефектів соціального капіталу у контексті дотримання економічної безпеки країни. Для упередження і мінімізації загроз національній економіці необхідно забезпечити оцінку узгодженого впливу соціального капіталу та світових мегатрендів, інноватизації, соціалізації, інформатизації та фінансизації на ринок праці; з‘ясування напрямів структурно-динамічного впливу компонент впливу соціального капіталу на якість та темпи розвитку ринку праці. Здійснено акцент на виявленні особливостей і тенденцій розвитку ринку праці країни під впливом соціального капіталу; з‘ясування загроз для збалансованості соціальних та економічних інтересів учасників соціально-трудових відносин; виявлення компенсаційних ресурсів, потенційних можливостей наявного соціального капіталу; обґрунтування імперативів та механізмів формування продуктивного соціального капіталу як умови стабільного соціально орієнтованого розвитку ринку праці. Показано, що використання даної схеми забезпечить надійність прогнозного оцінювання ринку праці країни та її регіонів з позицій національної безпеки та конкурентоспроможності і стабільності розвитку національної економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. В. Терон, Інститут демографії та соціальних досліджень ім .М. В. Птухи НАН України

к.е.н.,ст.наук.співр., пров.наук.співр. відділу проблем формування соціального капіталу

Посилання

Лібанова Е. М. Модернізація економіки України в контексті соціальних викликів. Демографія та соціальна економіка : журнал. 2011. № 1(15). С. 24—38.

Радаев В. В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация. Общественные науки и современность : журнал. 2003. № 2.С. 5–16.

Терон І. В. Ефективність і динаміка соціального капіталу на ринку праці сільських територій. Інноваційна економіка : журнал. 2016. № 1-2 [61]. С.146-151.

Терон І. В. Методична схема регіонального аналізу розвитку соціального капіталу. Стратегія розвитку України : науковий журнал. Серія: Економіка, соціологія, право. 2011. № 2. С.200-206.

Ціннісна складова модернізаційних процесів у сучасному соціумі України : кол. моногр. Київ, 2014. 340 с.

Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital. The American Journal of Sociology. 1988. Vol. 94. P. 95–120.

Fukuyama F. Social Capital and the Global Economy: A Redrawn Map of the World. Foreign Affairs. Sept. / Oct., 1995. Vol. 74, no 5. P. 89–103.

Putnam R.D. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. URL : http://www.prospect.org/cs/articles?article=the_prosperous_community (дата звернення 25.09.2018).

Woolcock M., Narayan D. Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. Michael Woolcock, Deepa Narayan // The World Bank Research Observer. Aug., 2000. Vol. 15, no 2. P. 225–249.

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Терон, І. В. (2018). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА СТАБІЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ: КОНТЕКСТ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 170–175. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-170-175

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності