Денисенко, Микола, і Світлана Бреус. «ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ». Вчені записки Університету «КРОК», no. 2(70) (Червень 30, 2023): 139–146. дата звернення Червень 18, 2024. https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/605.