Кириченко, Оксана. «РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Вчені записки Університету «КРОК», no. 1(69) (Березень 30, 2023): 86–93. дата звернення Вересень 21, 2023. https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/559.