Кондратюк, І. «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОГРЕСИВНИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4(72), Грудень 2023, с. 146-5, doi:10.31732/2663-2209-2023-72-146-156.