Савченко, В. «ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ ПРОГНОЗУВАННЯ НАПРЯМУ ЗМІН КУРСУ ФІНАНСОВОГО ІНСТРУМЕНТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОСТИХ ТА ЕКСПОНЕНЦІЙНИХ КОВЗНИХ СЕРЕДНІХ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2(70), Червень 2023, с. 61-75, doi:10.31732/2663-2209-2022-70-61-75.