Кириченко, О. «КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2(70), Червень 2023, с. 93-99, doi:10.31732/2663-2209-2022-70-93-99.