Наконечна, О. «ПОЄДНАННЯ НОМОТЕТИЧНОГО ТА ІДІОГРАФІЧНОГО ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 4(68), Грудень 2022, с. 47-56, doi:10.31732/2663-2209-2022-68-47-56.