Рижкова, А. «РОЛЬ ТА МІСЦЕ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 3(67), Жовтень 2022, с. 56-61, doi:10.31732/2663-2209-2022-67-56-61.