[1]
В. Я. Брич і І. О. Перит, «ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ», vzuk, вип. (3) 55, с. 82–93, Жов 2019.