Кондратюк, І. (2023) «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОГРЕСИВНИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ», Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), с. 146–156. doi: 10.31732/2663-2209-2023-72-146-156.