Петрунько, О. і Сілаєва, О. (2023) «ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ ЯК АДИКЦІЯ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ», Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), с. 115–124. doi: 10.31732/2663-2209-2022-71-115-124.