Кириченко, О. (2023) «КЛЮЧОВІ ФАКТОРИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА », Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), с. 93–99. doi: 10.31732/2663-2209-2022-70-93-99.