Сингаївська, І. і Лісніченко, Т. (2023) «ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК ПРОЦЕСУ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ», Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), с. 207–212. doi: 10.31732/2663-2209-2022-69-207-212.