Наконечна, О. (2022) «ПОЄДНАННЯ НОМОТЕТИЧНОГО ТА ІДІОГРАФІЧНОГО ПІДХОДІВ У ФОРМУВАННІ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАКЛАДАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ», Вчені записки Університету «КРОК», (4(68), с. 47–56. doi: 10.31732/2663-2209-2022-68-47-56.