Золотаревич, І. А. (2019) «Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій», Вчені записки Університету «КРОК», (2 (50), с. 18–33. doi: 10.31732/2663-2209-2018-50-18-33.