Кириченко, Оксана. 2023. «РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗРОСТАННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 1(69) (Березень):86-93. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-86-93.