Золотаревич, І. А. 2019. «Сучасні тенденції розвитку репутаційного менеджменту та комунікаційних технологій». Вчені записки Університету «КРОК», вип. 2 (50) (Січень):18-33. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-50-18-33.