Шевченко, Н., & Копитко, М. (2023). ФУНКЦІОНУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 86–93. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-86-93