Чумаченко, О., & Нескородько, О. (2023). ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ У КОНТЕКСТІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 29–38. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-29-38