Кондратюк, І. (2023). НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОГРЕСИВНИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 146–156. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-146-156